Văn bản mới
Cơ quan ban hành văn bản
Loại văn bản ban hành
Lĩnh vực ban hành văn bản
Tổng số: 0
Không có dữ liệu
Văn bản dạng Tab
Không có dữ liệu hiển thị
Lịch công tác lãnh đạo
Tuần trước Tuần thứ 25  năm 2021
(Từ ngày:  14/06/2021 Đến ngày:  20/06/2021)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Chuẩn bị Người phối hợp
Thứ hai
14/06/2021
Thứ ba
15/06/2021
Thứ tư
16/06/2021
Thứ năm
17/06/2021
Thứ sáu
18/06/2021
Thứ bảy
19/06/2021
Chủ nhật
20/06/2021
Tuần trước Tuần thứ 25  năm 2021
(Từ ngày:  14/06/2021 Đến ngày:  20/06/2021)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Chuẩn bị Người chủ trì
Thứ hai
14/06/2021
Thứ ba
15/06/2021
Thứ tư
16/06/2021
Thứ năm
17/06/2021
Thứ sáu
18/06/2021
Thứ bảy
19/06/2021
Chủ nhật
20/06/2021
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 25, từ ngày 14 tháng 6 năm 2021 tới ngày 20 tháng 6 năm 2021
Từ ngày 07/06/2021 tới ngày 13/06/2021
NgàySángChiều
Thứ hai
Ngày 14/06/2021
Thứ ba
Ngày 15/06/2021
Thứ tư
Ngày 16/06/2021
Thứ năm
Ngày 17/06/2021
Thứ sáu
Ngày 18/06/2021
Thứ bảy
Ngày 19/06/2021
Chủ nhật
Ngày 20/06/2021
Ghi chú:
2017 © Cổng thông tin điện tử Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin
Điện thoại: 0650.3866.366 - 0650.3866.767
Địa chỉ: 326 Đại Lộ Bình Dương, P.Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, T.Bình Dương.
Thiết kế bởi VNPT BÌNH DƯƠNG