Tin tứcLuật đầu tư

1.     Luật đầu tư số 67/2014/QH13, ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ 1/7/2015

    http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=30315

2.     Hướng dẫn đăng ký đầu tư

http://dichvucong.binhduong.gov.vn/DVC/Default.aspx?tabid=91&mode=30&lv=77&tthcid=6070

Tham khảo:

-     Bộ Kế hoạch và Đầu tư

http://www.mpi.gov.vn/Pages/default.aspx

-      Ban quản lý các KCN Bình Dương

http://kcn.binhduong.gov.vn/Pages/Home.aspx


  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 39
  • Trong tuần: 939
  • Tất cả: 135 255