Khu công nghiệp Rạch Bắp - An Điền
Cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư

Tin tức

Hỗ trợ và thúc đẩy Chương trình đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP)

Nhằm mục tiêu hỗ trợ và thúc đẩy Chương trình đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) nói chung và dự án PPP tiềm năng nói riêng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Bộ Tài chính và các nhà tài trợ ( Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và Cơ quan phát triển Pháp (AFD)) khơi thông Nguồn vốn chuẩn bị đầu tư các dự án PPP (Nguồn vốn PDF). Theo đó ngày 06/06/2016 Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 4347/BKHĐT-QLĐT yêu cầu các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề xuất dự án PPP có nhu cầu sử dụng nguồn vốn PDF.

trung tam hanh chinh tap chung

Tòa nhà Trung tâm  Hà nh chính tỉnh Bình Dương

Một trong các dự án được đầu tư theo hình thức PPP của Bình Dương

Tỉnh Bình Dương đề xuất 01 dự án PPP trong lĩnh vực hạ tầng giao thông có nhu cầu sử dụng nguồn vốn PDF (Dự án Xây dựng đường từ ngã ba đường tạo lực 2B đến cảng Thạnh Phước - huyện Tân Uyên - Tỉnh Bình Dương); đây là một dự án PPP tiềm năng được đề xuất hỗ trợ ở giai đoạn tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi và tư vấn hỗ trợ lựa chọn nhà đầu tư.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Nguồn vốn hỗ trợ phát triển dự án PPP (Quỹ PDF) được hình thành từ: nguồn vốn ngân sách, vốn vay ADB và AFD để chuẩn bị các dự án PPP tại Việt Nam; Tuy nhiên trong thời gian đầu Nguồn vốn PDF được hình thành từ khoản vay của ADB và AFD. Nguồn vốn PDF là nguồn mở, có thể tiếp nhận bổ sung vốn từ các đối tác phát triển khác và nguồn vốn của Chính phủ để tăng cường, mở rộng hoạt động; Nguồn vốn PDF là công cụ để Chính phủ thực hiện Chương trình PPP của Việt Nam thông qua hỗ trợ tư vấn chuẩn bị đầu tư các dự án PPP có chất lượng, phù hợp với thực tiễn, có tính bền vững về mặt kinh tế, tài chính, môi trường và xã hội.  

Nguồn vốn PDF nhằm hỗ trợ cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát triển các dự án PPP thông qua việc cấp nguồn tài chính thuê tư vấn trong nước và quốc tế thực hiện các công việc nghiên cứu tiền khả thi, nghiên cứu khả thi và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP; Nguồn vốn PDF không tài trợ cho các chi phí hoạt động quản lý của cơ quan nhà nhước có thẩm quyền (phần chi phí này do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chủ động cân đối từ nguồn ngân sách do mình quản lý). Nguồn vốn này (PDF) hoạt động theo cơ chế quay vòng, nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án PPP sẽ hoàn trả chi phí chuẩn bị dự án PPP từ Nguồn vốn PDF khi ký hợp đồng dự án PPP.

                                                                             Minh Đức - Sở KHĐT

Hình ảnh