Tin tức
Chính sách Thuế

1.   Thuế Thu nhập doanh nghiệp:

  •   Cơ sở pháp lý của ưu đãi:
+ Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12 thông qua ngày 03/06/2008;

+ Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015,
  •  Các ưu đãi được hưởng:

+ Thuế suất thu nhập doanh nghiệp là 20% (hai mươi phần trăm);

+ Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 02 (hai) năm và giảm 50% (năm mươi phần trăm) số thuế phải nộp trong 4 (bốn) năm tiếp theo.


2
.  Thuế Xuất nhập khẩu:

  •   Cơ sở pháp lý của ưu đãi:

+ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 thông qua ngày 14/06/2005.

  • Các ưu đãi được hưởng:

+ Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư.


3.   Thuế giá trị gia tăng:

  • Theo Luật thuế GTGT hiện hành, Nghị định 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008, Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 quy định:

+ Những hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu như đã nêu tại Mục 2 đều thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

+ Mức thuế suất 0% đối với hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình của doanh nghiệp chế xuất, ngoại trừ trường hợp sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên khoáng sản khai thác chưa qua chế biến.

+ Mức thuế 5%, 10% áp dụng cho từng ngành nghề cụ thể tại Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính


  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 127
  • Trong tuần: 1 898
  • Tất cả: 345431