Tin tức
Quy trình

2. THỜI GIAN DỰ KIẾN:

Các bước đầu tư

Chi phí

Đơn vị tiến hành

Thời gian dự kiến hoàn thành

Thời gian dự kiến tối đa

Chọn vị trí lô đất

Không

Bên thuê (BT) và Bên cho thuê (BCT)

Ngày thứ 1 - phụ thuộc BT

Ngày thứ 1

Ký Hợp đồng Ghi nhớ (HDGN)

Nộp tiền đặt cọc theo nội dung HDGN

BT và BCT cùng ký

Ngày thứ 2

Ngày thứ 5

Lập hồ sơ đầu tư

Không

- BCT hướng dẫn BT lập bộ hồ sơ đầy đủ

- BCT nộp bộ hồ sơ cho BQL các KCN tỉnh BD

Ngày thứ 22 – phụ thuộc vào hồ sơ BT cung cấp

Ngày thứ 65

Giấy chứng nhận đầu tư (CNĐT)

Không

BCT sẽ thông báo cho BT nhận Giấy CNĐT

Ngày thứ 45 – sau khi nhận đủ hồ sơ đầu tư (thời gian cấp giấy CNDT là 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ)

Ngày thứ 72

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và

Thông báo mẫu dấu

Không

BCT

Ngày thứ 47– sau khi nhận đủ hồ sơ đầu tư (thời gian cấp giấy CNDKDN và thông báo mẫu dấu là 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ)

Ngày thứ 79

Ký Hợp đồng thuê lại đất (HDTD)

Thanh toán theo HDTD

BT và BCT cùng ký

Ngày thứ 56

Ngày thứ 109

Giấy phép xây dựng

BT chịu phí

- BCT giới thiệu tư vấn thiết kế xây dựng cho BT

- Hoặc BT tự thực hiện

Khoảng 20 – 30 ngày kể từ khi nhận bộ hồ sơ thiết kế hoàn chỉnh

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Không

BCT

Trong vòng 06 tháng kể từ ngày BT hoàn tất các khoản thanh toán theo HDTD  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 406
  • Trong tuần: 2 295
  • Tất cả: 362443