Tin tức
Hệ thống xử lý nước thải

Nhà máy xử lý nước thải:


-Nước mưa được thoát qua hệ thống cống ngầm bê tông cốt thép.
-Nước thải được xử lý sơ bộ tại các nhà máy đạt tiêu chuẩn loại B trước khi thải ra hệ thống thoát nước thải chung của khu công nghiệp, và được xử lý tập trung tại nhà máy nước thải của khu đạt tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT trước khi thải ra bên ngoài.

-Nhà máy xử lý nước thải có công suất 6.000 m3/ngày (giai đoạn 1: 3.000 m3/ngày)

  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 413
  • Trong tuần: 2 302
  • Tất cả: 362450